ministerstvo pro mistni rozvoj

Organizační řád a pravidla ankety Dědeček automobil


kategorie Dědeček automobil

Zúčastnit se může každé historické vozidlo, které bude vystaveno alespoň na jedné z nominačních akcí, přihlášené majitelem podáním písemné přihlášky pořadateli. Přihlášky je nutné doručit před zahájením podniku.

Vítězí řádně přihlášený účastník na základě nominací a rozhodnutí odborné poroty složené z odborníků a znalců z oboru řídících se pravidly hodnocení.

Vítěz ankety nemá právo přihlásit vítězný exponát do dalších pěti ročníků ankety.

kategorie Osobnost veteranismu

Nominace do kategorie Osobnost provedou jednotlivá motoristická uskupení a spolupracující subjekty (MD, SAP, SDA, ÚAMK, AČR, kluby...). Přihlášky je nutné doručit nejpozději 14 dnů před vyhlášením výsledků.

Vyhrává účastník s nejvyšším počtem nominací.

Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda čestného předsednictva ankety.

kategorie Motoristická akce roku

Nominace do kategorie Motoristická akce roku provedou jednotlivá motoristická uskupení a spolupracující subjekty (MD, SAP, SDA, ÚAMK, AČR, kluby...). Přihlášky je nutné doručit nejpozději 14 dnů před vyhlášením výsledků.

Vyhrává akce s nejvyšším počtem hlasů.

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlavní pořadatel.

kategorie Anti dědeček

Titul uděluje odborná porota.

kategorie Dědeček sympatie - Veřejná tipovací soutěž

Účastní se nominovaná vozidla a všichni respondenti jejichž hlas byl doručen pořadateli. Titul Dědeček sympatie získává vozidlo s nejvyšším počtem hlasů.

Vítězem veřejné tipovací soutěže a věcnou cenu získá vylosovaný účastník, který odevzdal hlas vítězi odborné

části ankety.

Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda odborné poroty ankety.

Přihlášku si můžete stáhnou zde:

anketa2015.pdf

Ceny a odměny vítězům v jednotlivých kategoriích věnují partneři projektu.

Mobile muzeum ČR, Tel.: +420 602 261 221, e-mail: info@dedecek-automobil.cz,
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec 1, Czech republic